Rozmiar: 36214 bajtów

   Po zmianach ustrojowych w 1989 r. nadszedł okres normalizacji życia społecznego i gospodarczego, czas porządkowania i regulowania przepisów które miały i mają doprowadzić Polskę do wstąpienia w struktury europejskie.

   W wyniku tych prac w dniu 29 sierpnia 1997r. została zatwierdzona przez sejm Ustawa o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. Nr 133poz. 833 ), regulująca przepisy dotyczące zbierania, przechowywania, przetwarzania i kasowania danych osobowych zawartych na różnego rodzaju nośnikach danych. Powołała ona do życia stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jak również określa odpowiedzialność karną ( art. 49-Ustawy... zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3 ).

   Ustawa ta wyegzekwowała najpierw na dużych firmach takich jak:
  Banki,
  Firmy Ubezpieczeniowe,
  Urzędy Państwowe,
  z czasem i mniejszych,

potrzebę zainteresowania się obiegiem dokumentów i sposobem niszczenia dokumentacji zarówno bieżącej jak i archiwalnej. Bardzo szybko okazało się że dokumentacji kwalifikującej się do brakowania jest bardzo wiele i firmy które zdecydowały się na samodzielne niszczenie ponoszą duże koszty.

Najważniejsze z nich to:
  koszt zakupu i eksploatacji niszczarki,
  koszt wygospodarowania dodatkowego pomieszczenie,
  koszt energii,
  koszt pracowników,
  wywóz odpadów,
  zapylenie i hałas powstały w wyniku cięcia.

   Rozwiązaniem okazało się powstanie firm zajmujących się w sposób profesjonalny tym problemem. Tak oto w Polskiej gospodarce rozpoczęła działalność nowa branża zajmująca się niszczeniem wszelkiego rodzaju nośników danych osobowych, istniejąca w Unii Europejskiej od kilkunastu lat, a firma P.H.U. UTAL-MAK jest jedną z pierwszych na tym rynku.

Rozmiar: 2898 bajtów